Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 1. Zend Framework Quick Start

  1.1. Zend Framework & wprowadzenie do MVC

  1.1.1. Zend Framework

  Zend Framework to otwarty, zorientowany obiektowo framework aplikacji webowych przeznaczony dla PHP 5. ZF jest często określany mianem 'biblioteki komponentów' ponieważ składa się z wielu, luźno powiązanych części, których można używać niezależnie od siebie. Dodatkowo Zend Framework oferuje zaawansowaną implementację wzorca projektowego Model-Widok-Kontroler (Model-View-Controller - MVC), która może zostać użyta do skonstruowania podstawowej struktury aplikacji. Pełna lista komponentów Zend Framework razem z krótkim opisem znajduje się w dziale omówienie komponentów. Wprowadzenie "QuickStart" stanowi wstęp do poznania najczęściej używanych komponentów Zend Framework, takich jak: Zend_Controller, Zend_Layout, Zend_Config, Zend_Db, Zend_Db_Table, Zend_Registry, oraz kilku klas pomocniczych (view helpers).

  Za pomocą tych komponentów w ciągu kilkudziesięciu minut zostanie utworzona prosta aplikacja oparta na bazie danych - księga gości (guest book). Pełny kod źródłowy tej aplikacji jest dostępny w następujących archiwach:

  1.1.2. Model-View-Controller

  Tak więc, czym dokładnie jest ten będący na ustach wszystkich wzorzec MVC? I dlaczego miałoby to mnie obchodzić? MVC to o wiele więcej niż kolejny skrót, który można mimowolnie wplatać w wypowiedź aby spróbować wywrzeć wrażenie na innych; z biegiem czasu MVC nie bez przyczyny stał się standardem projektowania nowoczesnych aplikacji webowych. Większość aplikacji sieciowych opiera się w znacznej mierze na funkcjonalnościach, które można podzielić na trzy kategorie: warstwa prezentacji, logika biznesowa, dostęp do danych. Wzorzec MVC ułatwia zaprojektowanie oprogramowania z zachowaniem odrębności każdej z tych warstw. W efekcie kod prezentacji może zostać umieszczony w jednej części aplikacji, logika biznesowa w drugiej, a dostęp do danych w trzeciej. Wielu programistów przekonało się, że dobrze zdefiniowane odseparowanie jest nieodzowne dla utrzymania kodu w zorganizowanej strukturze, zwłaszcza przy projektach wieloosobowych.

  [Notatka] Więcej informacji

  Omawiany wzorzec można podzielić na następujące części:

  • Model - Ta część aplikacji definiuje jej podstawowe funkcjonalności w sposób mniej lub bardziej abstrakcyjny. Sposób dostępu do danych oraz logika biznesowa również mogą być zdefiniowane w tym miejscu.

  • View (Widok) - Ten element definiuje wszystko to co zostaje zaprezentowane użytkownikowi. Najczęściej kontrolery przekazują dane do każdego z widoków do uformowania i przedstawienia w określonym formacie. Poprzez widoki następuje również odebranie danych od użytkownika. W tej części będzie się znajdował kod HTML aplikacji MVC.

  • Controller (Kontroler) - Ten składnik łączy cały wzorzec razem. Kontrolery manipulują modelami, decydują o widoku, jaki zostanie zaprezentowany (na podstawie interakcji z użytkownikiem). Odpowiadają także za przekazanie danych do widoków lub przekazanie kontroli do innego kontrolera. Większość ekspertów MVC zaleca tworzenie możliwie jak najmniejszych kontrolerów.

  Oczywiście, aby zgłębić temat wzorca MVC należałoby go rozwinąć ale dla zrozumienia opisywanej aplikacji - księgi gości - powyższy, minimalny opis powinien wystarczyć.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...